Đăng ký Đăng ký VIP
User:   Pass:  
Xổ số kiến thiết Xổ số theo ngày
Xổ số kiến thiết Dự Đoán Xổ Số
Xổ số kiến thiết Sổ kết quả
Xổ số kiến thiết Soi cầu xổ số
Xổ số kiến thiết Thống kê loto
Xổ số kiến thiết Thống kê đặc biệt
Xổ số kiến thiết Công cụ hỗ trợ khác
 
Bạn click vào đây xem hướng dẫn sử dụng Thống Kê Lotto Gan
Từ ngày :dd-mm-yyyy Đến ngày :dd-mm-yyyy
Biên độ gan: (nhập số ngày)

Chỉ có VIP mới xem được thống kê từ 01/01/2015 đến nay
Còn không bạn chỉ xem được thống kê từ 01/01/2015 đến nay.
Các cặp số đuôi chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên:
Cặp số 20 ra ngày: 13-05-2020 đến 24-05-2020 vẫn chưa ra 11 ngày.
Cặp số 27 ra ngày: 12-05-2020 đến 24-05-2020 vẫn chưa ra 12 ngày.
Cặp số 29 ra ngày: 12-05-2020 đến 24-05-2020 vẫn chưa ra 12 ngày.
Cặp số 53 ra ngày: 11-05-2020 đến 24-05-2020 vẫn chưa ra 13 ngày.
Cặp số 89 ra ngày: 10-05-2020 đến 24-05-2020 vẫn chưa ra 14 ngày.
Cặp số 99 ra ngày: 11-05-2020 đến 24-05-2020 vẫn chưa ra 13 ngày.

Bảng loto gan (Cặp số - số ngày gan nhất)

00
-
37
01
-
34
02
-
24
03
-
25
04
-
41
05
-
30
06
-
24
07
-
31
08
-
22
09
-
24
10
-
33
11
-
38
12
-
23
13
-
26
14
-
37
15
-
32
16
-
33
17
-
29
18
-
30
19
-
24
20
-
31
21
-
28
22
-
29
23
-
24
24
-
26
25
-
38
26
-
32
27
-
32
28
-
30
29
-
35
30
-
31
31
-
28
32
-
26
33
-
31
34
-
29
35
-
38
36
-
32
37
-
25
38
-
30
39
-
29
40
-
26
41
-
37
42
-
26
43
-
31
44
-
35
45
-
30
46
-
25
47
-
29
48
-
37
49
-
24
50
-
40
51
-
30
52
-
30
53
-
36
54
-
36
55
-
25
56
-
28
57
-
32
58
-
35
59
-
26
60
-
33
61
-
23
62
-
28
63
-
26
64
-
30
65
-
41
66
-
32
67
-
26
68
-
24
69
-
32
70
-
22
71
-
27
72
-
32
73
-
26
74
-
36
75
-
33
76
-
39
77
-
33
78
-
33
79
-
24
80
-
25
81
-
25
82
-
31
83
-
27
84
-
26
85
-
24
86
-
32
87
-
31
88
-
26
89
-
26
90
-
30
91
-
22
92
-
31
93
-
24
94
-
22
95
-
23
96
-
28
97
-
29
98
-
31
99
-
27
Các cặp số LOTO có xác suất ra cao nhất theo chu trình nuôi (biên độ + 5 ngày > Số ngày gan cực đại):
KHÔNG TÌM THẤY CẶP SỐ LOTO GAN NÀO CÓ THỂ ĐÁNH ĐƯỢC